Profiel van Hans Brongers

  • ·  Actief binnen de Fotobond: de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV).
  • ·  Lid van fotoclub Oog en Optiek te Lunteren.
  • ·  Lid van de gespreksgroep portret van de Fotobond (link).
  • ·  Bondsmentor van de Fotobond en derhalve in te huren voor je fotogroep als mentor en (be)spreker (link).
  • ·  Cursusleider "fotobespreken"
  • ·  Medeauteur van "Over foto's gesproken", een boek over het analyseren en bespreken van foto's, uitgegeven door de Fotobond (link).
  • Voor informatie over de Fotobond, mentoraten, sprekers, cursussen fotobespreken, gespreksgroepen, e.a.: zie de website van de Fotobond.

Opmerking:

Er is een andere Hans Brongers die ook fotografeert. Mocht u op zoek zijn naar zijn website: die is hier.

Terugkeren naar de homepage.